Διεύθυνση

Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγ. Ιωάννης, Ρέντη 182 33

Κεντρικό Σ40-42-44

ΤΗΛ & FAX

210 48 29 360

Κινητό

694 45 55 713

Υποκατάστημα Θ28-32-34-36

ΤΗΛ

210 48 22 888

FAX

210 48 15 159
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.